The Art of Survival

Een manifestatie over kunst en duurzaamheid


Van 21 oktober tot en met 16 november 2001 vond in het gebouw Las Palmas op de Kop van Zuid in Rotterdam de manifestatie The Art of Survival plaats.

The Art of Survival is een zoektocht naar antwoorden op vragen over kunst, milieu en duurzaamheid; hoe overleven we onze groeiende behoefte aan energie, voedsel, drinkwater, schone lucht en ruimte. Welke bijdrage kan kunst of kunnen kunstenaars leveren aan een duurzame toekomst.

The Art of Survival is een initiatief van beeldend kunstenaar Niek Verschoor en de stichting Kunst&Milieu, een stichting die zich inzet voor het stimuleren en visualiseren van de dialoog tussen kunst, milieu en samenleving.
Door in Las Palmas werk van kunstenaars, wetenschappers, onderzoekers en bedrijven bij elkaar te brengen en ze uit te nodigen om met elkaar in discussie te gaan over een duurzame toekomst wordt gezocht naar nieuwe richtingen.In The Art of Survival zal werk worden getoont van beeldend kunstenaars die zich met milieu en duurzaamheid bezig houden en in een gevarieerd programma met debatten, lezingen en presentaties wordt een beeld gegeven van de kunst om te overleven.

Om de mogelijkheden voor een duurzame samenleving zichtbaar te maken reikt de stichting Kunst&Milieu de Milieukunstprijs uit aan bedrijven, personen of initiatieven die op een uitzonderlijke manier en/of moedige wijze deelnemen aan de daadwerkelijke verbetering van het milieu en blijk geven van een verantwoord ondernemersschap.

De Milieukunstprijs 2001 heeft als thema water. Op 21 oktober vindt de prijsuitreiking plaats als onderdeel van de opening van The Art of Survival.
De genomineerden zijn:
Marine Stewardship Council, keurmerk voor duurzaam visbeleid
Alterra, Splash!, een computerspel over waterbeheersing en waterbeleid Dura Vermeer, Drijvende Stad/ Floating City, een project voor bouwen en leven op het water
Bureau Fix, waterzitjes
DOSIS, TU Delft, Sustainable Implant, verschillende stromen als water, afval en energie worden decentraal opgewekt en verwerkt
prof. Nigel Edwards, University of Toronto, energie uit brandbaar ijs
SODIS, Solar Water Disinfection, vervuilt water wordt in petflessen door zonlicht gezuiverd.


PROGRAMMA

Opening, 21 oktober, 15.00 uur
De opening van de manifestatie The Art of Survival, met een inleiding van de stichting Kunst&Milieu, een lezing van de Deense kunstenaarsgroep N55 over hun werk en van prof.
Nigel Edwards, universiteit van Toronto, over energie uit brandbaar ijs. Daarna volgt de opening van de tentoonstelling van Servaas en de uitreiking Milieukunstprijs 2001.
De middag wordt afgesloten met een Zondvloedwezenbanket van Henry Roquas en met muziek van Twilight Circus Sound System.

De zee huilt!
Een tentoonstelling van beeldend kunstenaar Servaas (1950-2001). Met zijn Internationale Fi$h-handel-Servaas & Zn. specialiseerde hij zich al in milieuvriendelijke producten. Zijn sterke betrokkenheid bij de maatschappij komt tot uiting in projecten als de Milieukunstprijs, het BAS-plan en het nieuw Positief Initiatief (nPI).

N55
N55 is een groep jonge kunstenaars uit Denemarken, die met concepten en objecten vorm geven aan een andere toekomst. Ze tonen voor het eerst hun werk in Rotterdam.

Tijdens de manifestatie The Art of Survival is er werk te zien van Jack van Mildert en het Stimuleringsfonds voor Avontuurlijk Groen in de Polder, van Niek Verschoor het project ‘De eerste paal is blauw waard’ en werk van Henry Roquas.

RondeTafel #1, 31 oktober, 15.00 uur
In het eerste ronde tafel gesprek wordt ingegaan op de bijdrage van kunstenaars in het denken over en de bewustwording naar een duurzame toekomst. Henry Roquas zal een lezing houden over zijn werk.
inleiding/ Maarten van Wesemael; gesprekleidster/ Ineke Schwartz;
aan tafel/ Eckart Wintzen, Lisette Smits (CASCO), Natasha Gerson (schrijfster) en beeldend kunstenaars: Joep van Lieshout, Rolf Engelen en Adriaan Nette.

High..., 4 november, 15.00 uur
High... is een spectaculaire modeshow van de Nederlandse mode-ontwerper Peter George d’Angelino Tap. Haute Couture zomer-collectie 2002, met als basismateriaal hennep en met sieraden van gerecycled glas.

RondeTafel #2, 14 november, 19.00 uur
Op 14 november is er een middagprogramma over het Handvest Duurzaamheid voor HBO opleidingen.
Het avondprogramma is georganiseerd in samenwerking met O2, vereniging van duurzaam ontwerpers. Kunstenaars, beleidsmakers en ontwerpers ontmoeten elkaar; Dura Vermeer zal het project Drijvende Stad/ Floating City toelichten.
gespreksleider: Awee Prins; aan tafel/ Hans van der Vlist (ministerie VROM), Arno van der Mark (beeldend kunstenaar), Jeanne van Heeswijk (beeldend kunstenares), Dura Vermeer, Han Brezet (TUDelft), en nog een gast.

Informatie over de stichting Kunst & Milieu
De stichting Kunst&Milieu is opgericht in 1993 door beeldend kunstenaar Servaas en heeft als belangrijkste doel het stimuleren en visualiseren van de dialoog tussen kunst, milieu en samenleving.
Om dat te bereiken wordt er, naast andere projecten, een internationale Milieu kunstprijs uitgereikt aan bedrijven, personen of initiatieven die op een uitzonderlijke manier en/of moedige wijze deelnemen aan de daadwerkelijke verbetering van het milieu en blijk geven van een verantwoord ondernemersschap.

Servaas is op 11 maart van dit jaar overleden en sinds die tijd zet beeldend kunstenaar Niek Verschoor het werk voort.