Operatie Cry Wolf

Operatie Cry Wolf Two, Hearts and Minds

Operatie Cry Wolf III: Stand and Deliver

Deelname aan de tentoonstelling 'Leven uit een koffer' in het Gorkums Museum in september 2007 was aanleiding voor de oefening 'Operatie Cry Wolf' van de Dutch Airborne Art Rangers (Marcel Doorduin en Niek Verschoor) op het dak aan de westzijde van het museum. Daar werd een waarnemingspost ingericht terwijl de noordvleugel van het gebouw werd voorzien van artificiële gevelmijnen. Aan de zuidvleugel verbonden ladders de hemel met de aarde, goed met kwaad.

Tijdens Operatie Cry Wolf werd op 2 september 2007 een belangrijk deel van het materieel door de politie en het OM in beslag genomen. Daarom werd besloten om deze missie, over geweld en vooral de dreiging met geweld als vanzelfsprekend onderdeel van onze samenleving, af te breken.
Om het vacuum dat hierdoor ontstond op te vullen werd op 7 september een nieuwe missie opgestart, Operatie Cry Wolf Two, Hearts and Minds, met belangrijkste taak de rust te herstellen en nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.

Hoogleraar Bob de Graaff van het Centrum voor Terrorisme en Contra-terrorisme zei tijdens een debat in het Gorkums Museum over deze zaak weinig vertrouwen te hebben in het museum als vrijplaats voor denkbeelden van kunstenaars. '...De ruimte voor kunst lijkt juist kleiner te worden. Kunstenaars moeten steeds weer hun ruimte bevechten, ook in een museum'.

Op 26 november kw
am er bericht van het OM met de vraag afstand te doen van de kunstwerken zodat deze konden worden vernietigd. Omdat daar geen sprake van kan zijn werd een derde missie opgezet; Operatie Cry Wolf III: Stand and Deliver. De rechtszaak die het OM aanspande werd uiteindelijk gewonnen door de kunstenaars.

Het Gorkums Museum ligt middenin de vestingstad Gorinchem. Eeuwenlang heeft de stad zich moeten verdedigen tegen het geweld en de overheersing door de buurstaten Holland en Gelre. Fortes creantur ortibus (sterken brengen sterken voort) is niet voor niets de wapenspreuk van de stad.

Geweld en vooral de dreiging met geweld vormen ook in onze tijd een steeds vanzelfsprekender onderdeel van de maatschappij. Operatie Cry Wolf peilt de positie die deze dreiging in onze samenleving inneemt.
Wat valt er te verdedigen? Wie slaat alarm? Willen we dat wel horen? Is het waar dat cultuur het eerste is dat wordt opgegeven bij crisis of gevaar?