DeXM/OverOvermorgen

DeXM/OverOvermorgen is een zoektocht naar een creatieve en beeldende aanpak van de mogelijkheden en onmogelijkheden van een duurzame samenleving.

In het kader van het Duurzaamheidsjaar aan de Radboud Universiteit Nijmegen organiserden het Universitair Centrum voor Milieuwetenschappen en Duurzame Ontwikkeling en beeldend kunstenaar Niek Verschoor in maart en april 2003 de manifestatie over kunst en duurzaamheid; DeXM/OverOvermorgen.

DeXM/Mobiele bomen; Fear not, till Birnam Wood Do come to Dunsiname. (Shakespeare, Macbeth)
Het project DeXM/Mobiele bomen is (naast de organisatie) de bijdrage van Niek Verschoor aan de manifestatie.
Duurzaamheid en mobiliteit staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Is de groeiende behoefte aan mobiliteit en ruimte wel reëel? Wie moet wijken voor wie? Heeft een bos bestaansrecht en mag een boom vasthouden aan z’n roots?
DeXM/Mobiele bomen verbeeldt deze vraagstelling, die in het kader van een duurzame samenleving van levensbelang is. Op de campus van de universiteit en in de stad Nijmegen worden bomen gemobiliseerd.

 

Hoe overleven we onze groeiende behoefte aan energie, voedsel, drinkwater, schone lucht en ruimte? Hoe gaan wetenschappers, studenten van de Radboud Universiteit en kunstenaars om met milieu en een duurzame toekomst, kunnen ze elk vanuit hun eigen expertise en vakgebied een bijdrage leveren aan die toekomst, zijn er samenwerkingsverbanden mogelijk en hoe zien die eruit?

DeXM/OverOvermorgen (Deus ex machina) brengt nieuwe ontwikkelingen in beeld.
Teams bestaande uit studenten van de Radboud Universiteit en Fine Art arnhem werken onder leiding van beeldend kunstenaars van The Building (Pick up the Value), Orgacom (EcoPolitie), Cornelia Bruinewoud (Altijd-Always), Jack van Mildert (Re-Meet) en Niek Verschoor (Mobiele Bomen) aan de projecten met het thema ‘duurzaamheid’.
Ook is er een nieuwe faculteit opgericht: Faculteit der Medemenselijkheid, Persoonlijke Groei en Duurzame Ontwikkeling.