Fase 1: De eerste paal is blauw waard

Bouw van een aanlandstation voor luchtschepen op landingsbaan Schiphol


Op 4 juli 2000 is door prof. dr. A. Heertje de eerste paal geslagen voor een aanlandstation voor luchtschepen op de beoogde vijfde landingsbaan van Schiphol. Deze eerste paal is een mijlpaal op weg naar een duurzame samenleving en aanleiding om na te denken over alternatieven voor de alsmaar groeiende en vervuilende vervoersstromen.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Kunst&Milieu (beeldend kunstenaars Servaas en Niek Verschoor) is het stimuleren en visualiseren van de dialoog tussen kunst, milieu en maatschappij.

Om de mogelijkheden voor een duurzame samenleving zichtbaar te maken heeft Kunst&Milieu een stuk van haar grond in het Bulderbos bij Hoofddorp beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een aanlandstation voor luchtschepen. 
Luchtschepen zijn economisch haalbaar, milieuvriendelijk en geluidsarm. Ze kunnen aanvullende duurzame mobiliteit bieden daar waar infrastructuur en milieuruimte schaars zijn.

De eerste paal is tien meter lang en hemelsblauw van kleur; op het stuk dat boven de grond uitsteekt is een bordje met alle gegevens over het project bevestigd, eenzelfde bordje komt op het stuk paal dat in de grond verdwijnt, voer voor archeologen als de landingsbaan over honderd jaar weer wordt afgebroken.
In het geval dat de grond van Kunst&Milieu door Schiphol wordt onteigend en gebruikt voor de aanleg van een nieuwe landingsbaan voor vliegtuigen zal ‘de eerste paal voor een aanlandstation voor luchtschepen’ voor lange tijd onder deze landingsbaan verdwijnen en daar zelfs steun aan geven. Een gedenkwaardig moment.


De stichting Kunst&Milieu werkt samen met Rigid Airship Design, TU Delft, Milieufederatie Noord Holland, Platform Luchtschepen, Milieudefensie, ZuidHollandse Milieufederatie en anderen. De mast om de luchtschepen
aan af te meren is ontworpen door ir. A. van Timmeren van de TU Delft/ Milieu Technisch Ontwerpen en Atelier 2T.