Blue Ferryman


Op 19 april 2009 onthulde generaal Tom Middendorp, bevelhebber van Task Force Uruzgan, op Kamp Holland in aanwezigheid van militairen en Afghanen het kunstwerk 'Blue Ferryman' van beeldend kunstenaar Niek Verschoor.
Het kunstwerk, een combinatie van een boot en een strijdwagen, kwam tot stand in samenwerking met militairen van de ISAF-troepenmacht en de Afghaanse dichter Haji Ali Ahmad Khosal. De tolk Muhammad Naeem schreef de dichtregels (in pashto) op het beeld.
Daarnaast heeft Verschoor tekenles gegeven aan de jeugd van Tarin Kowt. De Afghaanse kinderen kregen ondermeer de opdracht elkaars portret te tekenen.


Op 8 april 2009 vertrok beeldend kunstenaar Niek Verschoor naar Uruzgan om daar het project 'Blue Ferryman' uit te voeren. 
'Blue Ferryman' is een beeldend onderzoek naar de stand van zaken in Afghanistan. Het land heeft een lange geschiedenis van strijd en geweld. Toch is de bevolking, ondanks de voortdurende dreiging, met hoop op een nieuwe toekomst, bezig het bestaan weer op te bouwen.

Kunst en kunstenaars behoren daarbij zeker niet tot de eerste noodzakelijke levensbehoefte. Echter, de dagelijkse realiteit in onze maatschappij wordt steeds visueler en de invloed van beeld, beeldvorming en verbeelding in conflictsituaties is vaak van doorslaggevend belang. Daarbij is de beeldvorming van betrokken partijen en van de pers in veel gevallen van een andere dimensie dan de beelden die een kunstenaar zou neerzetten. Daarom is het van belang dat kunstenaars beelden maken over actuele zaken in de samenleving.