WaterWachters, WaterLoop, WaterBoog
    de kringloop van het water

Op 27 juni 2008 vond de onthulling plaats van de WaterWachters, de WaterLoop en de WaterBoog. Drie monumentale kunstwerkenvan hout en glas die de beeldend kunstenaars Malou Busser en Niek Verschoor in opdracht van Waterpark Het Lankheet in Haaksbergen hadden ontworpen.

Bij de ingang van het park wordt de bezoeker welkom geheten door twee enorme WaterWachters. Ze imponeren en nodigen uit. Het zijn vaasachtige vormen met ernaast lange, gebogen staken die hoog in de lucht reiken. De glazen platen waarmee de staken zijn bedekt weerspiegelen de lucht.
De WaterBoog staat centraal in het park. De gesloten cirkel vormt op het hoogste punt het hart van het Waterpark. Het kunstwerk legt over de dijk heen een verband tussen de beek en de rietvelden.
De brug aan de voorzijde van het Waterpark is het punt waar de Buurserbeek het park binnenstroomt; de toegangspoort voor het water. De WaterLoop vormt een boog over het water; een organische, gebogen vorm met ronde ribben.

De vormen zijn erop gericht de liniaire structuur van de omgeving te doorbreken. Het water wordt voor de bezoekers zichtbaar en beleefbaar gemaakt, als het ware opgetild uit het platte vlak. De materialen die worden gebruikt, Europees hardhout en glas, zijn duurzaam en natuurlijk. Ze symboliseren de eigenschappen van het Waterpark.