Roues de la Guerre/1801, montage van de wielen (wiel#2)