Operation Threshold Crossing
Part II, Bringing Magritte Home

Schilderij van Magritte over de Maas terug naar museum Boijmans

See video: http://youtu.be/5HzRg6GpPws

 

Op donderdag 9 februari 2012 begon vanaf de RAW Art Fair in Rotterdam een speciale oefening van de Luchtmobiele Brigade in samenwerking met beeldend kunstenaar Niek Verschoor.

Operation Threshold Crossing is een militaire oefening in het verdedigen van kunst en cultuur in oorlogsgebieden en conflictsituaties.

Kunst en cultuur zijn in geweldsconflicten vaak uiterst kwetsbaar. Vaak worden musea opengebroken en leeggehaald om de kunstschatten te verkopen en daarmee de strijdende partijen te financieren.
Werelderfgoed wordt vernietigd of gebruikt als schuilplaats. De musea van bijvoorbeeld Kabul, Bagdad en Caïro zijn tijdens de oorlogen zwaar beschadigd en geplunderd.

Om deze kwetsbaarheid zichtbaar te maken richt Operation Threshold Crossing zich op de verdediging van kunst en Museum Boijmans van Beuningen. Het schilderij Op de drempel van de vrijheid van de Belgische kunstenaar René Magritte vormt het uitgangspunt voor deze oefening.

Het schilderij werd verleden jaar oktober door militairen veilig gesteld. Nu wordt het schilderij teruggebracht naar Rotterdam.

Vanaf de RAW Art Fair (Fenix Loods 1, Veerlaan) steken militairen met rubberboten de Maas over om op de Parkkade een landing uit te voeren. Ze worden daarbij voorafgegaan door gewapende duikers. Vanaf de landingsplaats volgt een tactische verplaatsing door het park en langs de Kunsthal richting Museum Boijmans van Beuningen.