Asperge Paviljoen

Concept, organisatie en productie van het Asperge Paviljoen op de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2012 in opdracht van Aceera, het Nederlands Aspergecentrum.

Concept, organisation and production of the Asparagus Pavilion at the World Horticultural Exhibition: Floriade 2012 in commission of Aceera, the Dutch Asparagus Centre.