De Wildenborchse WaterOpstand

De Wildenborchse WaterOpstand is een installatie op het Landgoed de Wildenborch bij Vorden in het kader van het theaterfestival ‘De Tuin der Lusten’ in mei 2014. Het is een verdedigingswerk, een schets in scherven en fragmenten die een blik werpt op een onzekere periode van ons naderend bestaan waarin drinkwater schaars is en felle gevechten uitbreken om de laatste 
voorraden te bemachtigen. Door het gebruik van UV licht is het werk overdag anders dan ’s avonds.

The Wildenborch Water Revolt is an installation on the estate ‘de Wildenborch’ near Vorden in the context of the theatre festival ‘The Garden of Delights’  in May 2014. The Wildenborch Water Revolt is a defensive work, a sketch in shards and fragments referring to an uncertain period of our impending existence in which drinking water is scarce and fierce battles break out to secure the last supplies. Due to the use of UV light, the work is different during the day than in the evening.