Häftling 484

Häftling 484 is een beeld voor één dag, de Dag van de Duurzaamheid op de Radboud Universiteit Nijmegen in 2017 met als thema ‘geluk’. Het is een reconstructie van geluk, in de vorm van een tapijt van gekleurde suiker op de vloer van de universiteit. Een wankele balans tussen het verleidelijk zoet van het materiaal en de uiterste kwetsbaarheid van de voorstelling.
Häftling 484 heeft een tweede meer persoonlijke laag. Vijfenzeventig jaar geleden, tijdens de oorlog in januari 1942, werd mijn vader als ‘Häftling 484’ opgesloten in Kamp Amersfoort. Hij heeft het ‘gelukkig’ overleefd. Het is de flinterdunne scheidslijn tussen geluk en ongeluk waarvan ik de impact probeer te begrijpen.

Häftling 484 is an sculpture for one day; Sustainability Day at the Radboud University Nijmegen in 2017, presenting the theme ‘happiness’. The sculpture is a reconstruction of happiness, in the form of a carpet of colored sugar on the floor of the university. It represents a shaky balance between the tempting sweetness of the material and the extreme vulnerability. Häftling 484 has a second, more personal layer. Seventy-five years ago, during the war in January 1942, my father was imprisoned as ‘Häftling 484’ in Concentration camp Amersfoort. As a miracle he survived. It is the thin line between happiness and misfortune which impact I try to understand.