Inside the Enemy Cube

Bij de opening van de tentoonstelling in Galerie Judy Straten (mei-juni 2011) was er een debat georganiseerd over het verdedigen van cultureel erfgoed en de waarde van kunst en cultuur in conflictsituaties en oorlogsgebieden. Deelnemers hieraan: Otto van Wiggen (brigade-generaal Luchtmobiele Brigade), René Teijgeler (antropoloog en beschermer van het cultureel erfgoed wereldwijd) en Qader Shafiq (afkomstig uit Afghanistan en werkzaam bij COS-Gelderland). Moderator was beeldend kunstenaar Albert Van Der Weide.

During the opening of the exhibition at Gallery Judy Straten (May-June 2011) a debate took place about defending cultural heritage and the value of art and culture in conflict situations and war zones. Participants: Otto van Wiggen (Brigadier General Airmanoeuvre Brigade), René Teijgeler (anthropologist and protector of cultural heritage worldwide) and Qader Shafiq (from Afghanistan and working at COS-Gelderland). Moderator: visual artist Albert Van Der Weide.