Operatie BeeldenStorm

Militairen en kunstenaars bestormen Radboud Universiteit Nijmegen

In november 2004 vond op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen een unieke ontmoeting plaats tussen een groep Nederlandse en Iraakse kunstenaars, studenten, wetenschappers en een eenheid van de Luchtmobiele Brigade.
Operatie BeeldenStorm confronteert de samenleving met de gewelddadige beelden van een militair optreden zonder veilige afstand. Conflicten worden steeds visueler. De invloed van beeld, beeldvorming en verbeelding in conflictsituaties is vaak van doorslaggevend belang.

Na een luchtlanding vanaf het Erasmus gebouw voerden de militairen een gewapende patrouille uit over de campus. Aansluitend was er een workshop voor militairen en studenten door de kunstenaars Qassim Alsaedy, Ziad Haider en Dilvin Shengali. In het afsluitende debat botsten wetenschappelijke, militaire, journalistieke en artistieke opvattingen. De debaters waren: Koen Gijsbers (brigade-generaal Luchtmobiele Brigade), Anneke Smelik (hoogleraar Visuele Cultuur, Radboud Universiteit), Robbert van Venetië (fotoredacteur NRC), Dilvin Shengali (Iraaks beeldend kunstenaar), Lajos Kalanos (oorlogs-cameraman). Debatleiding: Willem Dudok.

In November 2004, a unique meeting took place on the campus of Radboud University Nijmegen between a group of Dutch and Iraqi artists, students, scientists and a unit of the Air Manoeuvre Brigade. Operation BeeldenStorm confronts society with the violent images of military action without a safe distance. Conflicts are becoming more and more visual. The influence of image, imagery and imagination in conflict situations is often decisive.
After an air landing from the Erasmus building, the soldiers carried out an armed patrol across the campus. Then there was a workshop for soldiers and students by the artists Qassim Alsaedy, Ziad Haider and Dilvin Shengali. In the final debate, scientific, military, journalistic and artistic views clashed. The debaters were: Koen Gijsbers (Brigadier General Airmobile Brigade), Anneke Smelik (Professor of Visual Culture, Radboud University), Robbert van Venetië (photo editor NRC), Dilvin Shengali (Iraqi visual artist), Lajos Kalanos (war cameraman). Debate management: Willem Dudok.