Operation Cry Wolf

Deelname aan de tentoonstelling ‘Leven uit een koffer’ in het Gorkums Museum in september 2007 was aanleiding voor ‘Operation Cry Wolf’. De onderzoeksvraag: dreiging met geweld vormt een steeds vanzelfsprekender onderdeel van de maatschappij. Operation Cry Wolf peilt de positie die deze dreiging in onze samenleving inneemt. Wat valt er te verdedigen? Wie slaat alarm? Willen we dat wel horen?
Op het dak van het museum was een waarnemingspost ingericht terwijl de noordvleugel van het gebouw werd voorzien van kunstmatige gevelmijnen. Aan de zuidvleugel verbonden ladders met ‘engelen’ de hemel met de aarde, goed met kwaad, hemel en hel.

Op 2 september werd een belangrijk deel van het materieel na een onverwachte bommelding door de politie en het OM van de buitenmuren en het dak van het museum verwijderd en in beslag genomen. In november kwam er bericht van het OM met de vraag afstand te doen van de kunstwerken zodat deze konden worden vernietigd. Ik vond dat daar geen sprake van kon zijn. De rechtszaak die het OM daarna tegen mij aanspande werd gewonnen en het kunstwerk kwam weer terug.

Being invited for the exhibition ‘Living from a suitcase’ in the Gorkums Museum in September 2007 was the start for ‘Operation Cry Wolf’. My research question: threatening with violence is an increasingly self-evident part of society. Operation Cry Wolf gauges the position that this threat holds in our society. What is there to defend? Who sounds an alarm? Do we want to hear that?
An observation post was set up on the rooftop of the museum while the north wing of the building was fitted with artificial façade mines. On the south wing ladders with ‘angels’ connected heaven and earth, good with evil. September 2, the police and the Public Prosecution Service seized from the museum an important part of the equipment after a false bomb alarm.
In November the Public Prosecutor send me a request to relinquish the artworks so that they could be destroyed. I felt that this could not be the case. The lawsuit that the Public Prosecutor brought against me was won and the artwork returned.