Operation Raw Shield     For art has no exit strategy

Operation Raw Shield is een project over de waarde en de kwetsbaarheid van kunst en cultuur.
Om deze kwetsbaarheid voor een groot publiek zichtbaar te maken werd op 6 februari 2014 door een peloton van het Korps Mariniers een speciale oefening gehouden in het verdedigen van kunst en cultuur in tijden van conflictsituaties.

Kunst en cultuur zijn in geweldsconflicten uiterst kwetsbaar. Vaak worden musea opengebroken en leeggehaald om de kunstschatten te verkopen. Werelderfgoed wordt vernietigd of gebruikt voor strategische doeleinden. De musea van bijvoorbeeld Kabul, Bagdad en Caïro zijn tijdens de oorlogen zwaar beschadigd en geplunderd.