Roues de la Guerre/1801

Roues de la Guerre/1801 is een kunstproject bij de Loozensche Linie, een waterlinie in de Vecht bij Hardenberg, in 1801 aangelegd door de legers van Napoleon. Het werk is gemaakt in opdracht van de provincie Overijssel in samenwerking met de gemeente Hardenberg en Staatsbosbeheer. De drie kunstwerken, opgebouwd uit oude, afgedankte materialen van het Nederlandse leger, zijn in juni 2010 door brigade-generaal Marc van Uhm onthuld.

Roues de la Guerre/1801 is an art project at the Loozensche Linie, a water line in the Vecht near Hardenberg, constructed in 1801 by the armies of Napoleon. The province of Overijssel in cooperation with the municipality of Hardenberg and Staatsbosbeheer commissioned this work. The three artworks, made up of old, discarded materials from the Dutch army, were unveiled in June 2010 by Brigadier General Marc van Uhm.