The Dark Horse Exposed
   for art has no exit strategy

Dit jaar (2019) bestaan de 11Dutch Airborne Art Rangers (11DAAR) vijftien jaar als uniek kunst onderdeel van de 11Luchtmobiele Brigade. In 2004 is 11DAAR begonnen aan haar taak: het generen van aandacht voor de kwetsbare maar cruciale positie en rol van kunst, kunstenaars en cultuur in conflictsituaties en oorlogsgebieden door middel van interventies en beeldende statements in de publieke ruimte.
In de loop van vijftien jaar hebben zeven brigade generaals de eenheid onder hun bevel gehad en deelgenomen aan de verschillende operaties.
Het vijftien jarig bestaan van 11DAAR wordt gevierd op 6 juni 2019 op de Oranje Kazerne in Schaarsbergen met de presentatie van een boek en de uitreiking van een herinneringsmedaille als dank voor diegene die me hebben ondersteund bij de uitvoering van mijn projecten.

This year (2019) the 11Dutch Airborne Art Rangers (11DAAR) have been active for 15 years as a unique art component of the 11AirAssault Brigade. In 2004, 11DAAR started its mission: generating attention for the vulnerable but crucial position and role of art, artists and culture in conflict situations and war zones through interventions and visual statements in the public space.
Over the course of fifteen years, seven brigade generals have commanded the unit and participated in the various operations. This fifteenth anniversary of 11DAAR is celebrated at the Oranje Kazerne in Schaarsbergen with the presentation of a book and the presentation of a commemorative medal as thanks for those who supported me in the implementation of my projects.