Verborgen Krijgers / Hidden Warriors

In mei 2005 werd tijdens de Landmachtdagen op vliegbasis Deelen het project Verborgen Krijgers/Hidden Warriors uitgevoerd. Doel ervan was om onder het publiek te zoeken naar de emoties en de instincten die boven komen als iemand in een gewapende en daardoor machtige positie komt te verkeren. Dat gevoel werd in een mobiele fotostudio vastgelegd. Het publiek werd uitgenodigd om te poseren met een (nep)wapen in de hand met de vraag: show me your warface.
Daarnaast was op het terrein een opgraving te bezichtigen. Delen van een vergeten leger en van een vergeten strijdperk waren blootgelegd. Restanten van een gevecht, wapens, helmen en vaandels, kwamen aan de oppervlakte.

In May 2005 the project Hidden Warriors was performed during the Army Open Days at former airbase Deelen. The project was aimed at searching the public for the emotions and instincts that come up when someone comes to an armed and therefore powerful position. That feeling was recorded in a mobile photo studio. The audience was invited to pose with a (fake) weapon in hand with the question: show me your war face.
In addition, an excavation could be visited on the site. Parts of a forgotten army and of a forgotten battle were uncovered. Remains of a battle, weapons, helmets and banners, came to the surface.