ZapShots [Culturele Zone #5]

We zien onszelf graag als kunstenaars, maar je ontkomt niet aan de commercie.

nic., Instituut voor Strategische Verkenningen en Kunstmatige Stroomversnellingen, presenteert eind 1997 in samenwerking met McDonald’s Tiel en het McArt-Team; ZapShots [Culturele Zone #5]. Ondertitels van de televisie vormen in combinatie met opnamen uit het privé archief van de kunstenaar een groot aantal confronterende fotowerken: ZapShots. Publiek toegankelijk versus strikt persoonlijk. Stof tot nadenken tijdens de maaltijd. Gasten kregen als gadget een spiegeltje om de fotowerken aan het plafond zonder knoeien te kunnen bekijken.

De scheidslijnen tussen kunst, commercie, werkelijkheid en fictie zijn steeds meer aan het verschuiven. nic., Instituut voor Strategische Verkenningen en Kunstmatige Stroomversnellingen, stelt zich tot doel deze bewegingen te onderzoeken.
 Teruggebracht tot de essentie kent nic. twee kerntaken: het overtreden van grenzen en het ontwikkelen van kunstmatige stroomversnellingen.
Terwijl musea en galeries verstoffen tot gemeenplaatsen waar alles vanzelfsprekend in kunst veranderd, bruisen de supermarkten, hyperstores, bouwmarkten en restaurants van de activiteiten. 
De shoppingmalls zijn de ultieme jachtgronden van de moderne mens. Maatschappelijke structuren worden er weerspiegeld; grenzen, vooroordelen of vrijheden zijn er duidelijk terug te vinden. Gevoelens en emoties worden vertaald en direct verkoopbaar gemaakt. Met het instellen van Culturele Zones vlecht nic. een artistieke en confronterende structuur door het bestaande patroon van de consumentvriendelijke marktplaatsen.

ZapShots [Cultural Zone #5]   We like to see ourselves as artists, but you can not escape commercialism.
nic., Institute for Strategic Explorations and Artificial Rapids, presents in collaboration with McDonald’s Tiel and the McArt-Team; ZapShots [Cultural Zone #5] in 1997. Subtitles of the television, in combination with pictures from the private archive of the artist, form a large number of confrontational photographic works: ZapShots. Public versus strictly private. Food for thought during the happy meal.
The dividing lines between art, commerce, reality and fiction are increasingly shifting. nic., the Institute for Strategic Explorations and Artificial Rapids, aims to investigate these movements. Reduced to the essence nic. has two core tasks: breaking boundaries and developing artificial rapids. While museums and galleries have become mere niches where everything naturally changes in art, the supermarkets, hyperstores, DIY stores and restaurants are buzzing with activity. The shopping malls are the ultimate hunting grounds of modern man. Social structures are reflected; all boundaries, prejudices or liberties can be clearly seen. Feelings and emotions are translated and immediately made sailable. In setting up Cultural Zones nic. braid an artistic and confrontational structure through the existing pattern of consumer-friendly marketplaces.